Χαρτοφυλάκιο

3. Βάρναλη 13 & Γκύνη - 15233 Χαλάνδρι Αττικής

Πληροφορίες Ακινήτου

Τύπος Ακινήτου
Τραπεζικό Κατάστημα

Συνολική Επιφάνεια
325.56 τμ

Αποτίμηση
(εκτίμηση 30/6/2015)
€ 720.000

Μισθωτής
Alpha Bank