Χαρτοφυλάκιο

4. Λεωφ. Πεντέλης 13 & Αφροδίτης - 15233 Χαλάνδρι Αττικής

Πληροφορίες Ακινήτου

Τύπος Ακινήτου
Εμπορικό Κατάστημα

Συνολική Επιφάνεια
404.00 τμ

Αποτίμηση
(εκτίμηση 30/6/2015)
€ 920.000

Μισθωτής
ZAKRET AE