Χαρτοφυλάκιο

7. Καφαντάρη 5-7 & Αίνου 4-6, Δάφνη, 11631 Αθήνα

Πληροφορίες Ακινήτου

Τύπος Ακινήτου
Τραπεζικό Κατάστημα

Συνολική Επιφάνεια
205.00 τμ

Αποτίμηση
(εκτίμηση 30/6/2015)
€ 494.000

Μισθωτής
Τράπεζα Πειραιώς