Χαρτοφυλάκιο

10. Καποδιστρίου 30, 15122 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες Ακινήτου

Τύπος Ακινήτου
Αυτοτελές Κτίριο Γραφείων

Συνολική Επιφάνεια
2450.18 τμ

Αποτίμηση
(εκτίμηση 30/6/2015)
€ 3.585.000

Μισθωτής
Μίσθωση Κτιρίου: Κενό
Μίσθωση Δώματος: Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ