Χαρτοφυλάκιο

2. Αλεξ. Πάντου 33 - 17671 Καλλιθέα Αττικής

Πληροφορίες Ακινήτου

Τύπος Ακινήτου
Αυτοτελές Κτίριο Γραφείων

Συνολική Επιφάνεια
2885.42 τμ

Αποτίμηση
(εκτίμηση 30/6/2015)
€ 3.053.000

Μισθωτής
Κενό