Λίγα λόγια για την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ

H ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.), είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ και οι θυγατρικές της (ο Όμιλος) δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και στην ενεργό διαχείριση αυτής.

Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελείται από εμπορικά ακίνητα. Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για κτήρια γραφείων και καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε κυρίως αστικές περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Ιταλία και Ρουμανία και εκμισθώνονται σε αξιόπιστους (blue-chip) μισθωτές.

Περισσότερα »


Εταιρικά νέα - Ανακοινώσεις

Με μια Ματιά

Διαπραγμάτευση:
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αριθμός Μετοχών:
255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές

Ονομαστική Αξία Μετοχής:
3,00 €

Σύμβολα Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΠΑΝΓΑΙΑ (ΠΑΝΓΑΙΑ)

Bloomberg: PANGAEA:GA

Reuters: PANGr.AT

Κωδικός ISIN: GRS509003018

Κωδικός CFI: ESVUFR