Λίγα λόγια για την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ

H ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.), είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ και οι θυγατρικές της (ο Όμιλος) δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και στην ενεργό διαχείριση αυτής.

Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελείται από εμπορικά ακίνητα. Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για κτήρια γραφείων και καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε κυρίως αστικές περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Ιταλία και Ρουμανία και εκμισθώνονται σε αξιόπιστους (blue-chip) μισθωτές.

Περισσότερα »


Εταιρικά νέα - Ανακοινώσεις

Με μια Ματιά

Διαπραγμάτευση:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Ημερομηνία Εισαγωγής:
23 Ιουλίου 2009

Αριθμός Μετοχών:
14.074.000 κοινές ονομαστικές μετοχές

Τιμή Εισαγωγής Μετοχής:
4,00 €

Ονομαστική Αξία Μετοχής:
3,00 €

Σύμβολα Μετοχής

ΑΣΗΣ: ΜΙΓΡΕ (MIGRE)

Bloomberg: MIGRE GA

Reuters: MIGRr.AT

Κωδικός ISIN: GRS509003000

Κωδικός CFI: ESVUFR